Székely János

életrajz | művei | róla írták | szakértőnk

A valódi világ. Osiris Kiadó — Századvég Könyvkiadó, Budapest, 1995.


0. Előszó [pdf]

1. BEVEZETÉSÜL (Szempontok az illúziótlan gondolkodáshoz) [pdf]
1.1. Világ és fogalmiság [pdf]
1.1.1. Alapfogalmak (Tér és idő) [pdf]
1.1.2. Heideggert olvasgatom [pdf]
1.1.2.1. Még egyszer a létről [pdf]
1.1.3. Ember és nyelv [pdf]
1.2. A lényegről [pdf]
1.3. A premisszákról [pdf]
1.3.1. Logikánk [pdf]
1.4. Az igazságról [pdf]


2. TÖREDELEM [pdf]
2.1. Mi az, hogy konkrét dolog? [pdf]
2.1.1. Tér és világ [pdf]
2.2. A lehetőségről [pdf]
2.2.1. Szabadság – kényszerűség [pdf]
2.3. Legitás – a természet törvényei [pdf]
2.3.1. A történelem törvényei [pdf]
2.4. Három alapelv (Legitás – funkcionalitás – finalitás) [pdf]
2.5. A tudatról [pdf]

3. A TÁRSADALMI SZER(VE)ZŐDÉS [pdf]
3.1. Mit kellene betiltani? [pdf]
3.1.1. Áldásunk, átkunk: a nyelv [pdf]
3.2. Fejlődés, haladás [pdf]
3.2.1. Tudomány, technika, pénz [pdf]

4. A KULTÚRA MEGHASONLÁSA (Biológiai alapvetés) [pdf]
4.1. A kultúra életfunkciója [pdf]
4.1.1. Levél a magzatvédőkhöz [pdf]
4.2 Törvények [pdf]
4.3 A nőkről [pdf]

5. A DEMOKRÁCIA ESÉLYEI [pdf]
5.1 A hatalom megosztásáról [pdf]
5.2. Sorok a polgári forradalomról
[pdf]
5.3. Feljegyzések „forradalomban” [pdf]
5.4. A nacionalizmusról (Egy ideológia működése) [pdf]

6. ÖSSZEFOGLALÁS (Helyzetünk a világban) [pdf]
6.1. Utószó [pdf]

FÜGGELÉK (A kultúra felbomlásáról)

4. a. Ars poetica (A költészet halála) [pdf]
4. b. Mi az, hogy eredeti? (A hagyomány eltékozlása) [pdf]
4. c. Enkidu mítosza (Az erkölcs felszámolása) [pdf]
3. a. Még egyszer Enkiduról [pdf]